Новини

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Строителният Квалификационен Център ще проведе държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" по проект "Хоризонти 5" НПДЗ 2020г. както следва:

01.09.2020г. от 9.00часа изпит по теория и практика в гр. Полски Тръмбеш, Читалище "Отец Паисий 1905"

01.09.2020г. от 9.00часа изпит по теория и практика в гр. Дългопол, зала Общински съвет

01.09.2020г. от 9.00 часа изпит по теория и практика в гр. Кърджали, ОУ "Отец Паисий"

01.09.2020г. от 9.00часа изпит по теория и практика в гр. Видин, Регионален бизнес инкубатор

01.09.2020г. от 11.00 часа изпит по теория и практика в гр. Златарица, ул. Димитър Палев 2

 

Датите на изпитите са съобразени с Наредба № 1 от 19.02.2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Log in