Обучения

27.09.2019 Курс за длъжностно лице за контрол по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД – 07-2 от 16.12.2009г.

От 01.01.2010г. е в сила Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г.

Строителният Квалификационен Център ще проведе курс за длъжностно лице за контрол по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба РД – 07-2 от 16.12.2009г. на 27.09.2019г. в който подробно ще бъдат разгледани:

  • условията и реда за провеждане на периодично обучение
  • инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
  • разглеждане на различни казуси в съответствие с изискуемите приложения от чл. 11 ал. 5 от Наредбата
  • разглеждане на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. 

Участниците в курса получават освен сертификат за преминатия курс и идентификационна карта.

С горепосочената тематика задължително трябва да бъдат запознати назначените длъжностни лица с трудов договор, които ще носят отговорност относно безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана в строителното предприятие.

Дата:......................................

27.09.2019г.

Начало:.................................

09.00ч.

Регистрация:........................

08.45ч.

Място на провеждане:.......

Пл. Гарибалди, ул. "Ангел Кънчев"2

Лектор:.................................

д-р. инж. Лъчезар Хрисчев

Такса за участие с ДДС:....

150.00лв. - включва 2 кафе-паузи и 1 обяд /

 

 

 

 

 ПРОГРАМА

 

 

27.09.2019г.

от 08:30

до 09:00

 регистрация

от 09:00

до 10:30

 работна сесия

от 10:30

до 11:00

 кафе-пауза

от 11:00

до 12:30

 работна сесия

от 12:30

до 13:00

 обяд

от 13:00

до 15:30

 работна сесия

от 15:00

до 15:30

 кафе - пауза

от 15:30

до 17:00

 работна сесия

 

Участниците получават:

  1. Удостоверение за преминат курс
  2. Идентификационна карта
  3. CD – актуални нормативни документи и наредби използващи се в ежедневието на длъжностните лица
  4. Данъчна фактура
  5. Помощни материали необходими за курса.
  6. Персонална консултация /при нужда/

Уважаеми участници, изпращането на заявка предварително е задължително.

Въз основа на получените данни от Вас ще издадем фактури, удостоверения и ще се направи резервация при нужда в хотела. 

 Моля, след изпращане на заявката за участие, да позвъните на телефон 0877747969 за потвърждение за получаването й.

Заявка за участие

Log in