Обучения

.04.2024 Курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност

 

Дата:......................................

.04.2024г.

Начало:.................................

09.00ч..

Регистрация:........................

08.55ч.

Място на провеждане:.......

пл. Гарибалди, ул. "Ангел Кънчев"2

Лектори:................................

 

науч. сътр. д-р инж. Виктория Василева – Председател на „Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти”

Такса за участие с ДДС:....

150.00 лв.

 

 

 

Тематика:

 1. Нормативна уредба
 2. Директиви и Регламенти на ЕС, основани на принципите на Новия и Глобалния подход
 3. Европейската техническа хармонизация. Европейски стандарти в областта на строителството и производството на строителни продукти.
 4. Основни положения на Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО, въведена с НСИСОССП
 5. Основни положения на НАРЕДБА за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.
 6. Основни изисквания към строежите
 7. Системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти
 8. Удостоверяване на съответствието на строителни продукти, с основните изисквания към строежите. 
 9. Съдържание и предоставяне на декларация за експлоатационните показатели / декларация за характеристиките на строителен продукт
 10. Правила и условия за поставяне на СЕ маркировка

 

Програма на провеждане:

09.00 – 10.30ч.  Работна сесия

10.30 – 11.00ч.  Кафе - пауза

11.00 – 12.30ч.  Работна сесия

12.30 – 13.00ч.  Обяд

13.00 – 14.30ч.  Работна сесия

14.30 – 15.00ч.  Кафе - пауза

15.00 – 16.00ч.  Работна сесия

16.00 - Раздаване на сертификати

 

Вие получавате:

 • Данъчна фактура
 • Сертификат
 • CD

Цената включва:

 • Работни материали
 • Персонални консултации
 • Разискване по предложени казуси от участниците
 • Кафе – паузи
 • Обяд

Уважаеми участници изпращането на заявка предварително е задължително, тъй като въз основа на получените данни ще издадем данъчна фактура и сертификат.

Моля, след изпращане на заявката за участие, да позвъните на телефон 0877747969 за потвърждение за получаването й.

 

Заявка за участие

Log in