Лицензия

Строителният Квалификационен Център /СКЦ/ към ФЕДЕРАЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО, ИНДУСТРИЯ И ВОДОСНАБДЯВAНЕ „ПОДКРЕПА”  е лицензиран на 21.07.2004г. от Национална Агенция за Професионално Образование и Обучение /НАПОО/ и е  пълноправен юридически субект с право да обучава, квалифицира и преквалифицира изпълнителски и ръководни кадри по съответни професии и специалности в областта на строителството.

      

Log in