Новини

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Строителният Квалификационен Център ще проведе държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" по проект "Хоризонти 6" НПДЗ 2021г. както следва:

20.07.2021г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Видин, Западна складова зона 1 и Западна складова зона 2

21.07.2021г. от 10.30 часа изпит по практика в гр. Видин, Западна складова зона 1 и Западна складова зона 2

20.07.2021г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Брегово, ул. Пирин 2

21.07.2021г. от 10.30 часа изпит по практика в гр. Брегово, поликлиниката в гр. Брегово

20.07.2021г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Дунавци, Зала Общински съвет

21.07.2021г. от 10.30 часа изпит по практика в гр. Дунавци, Зала общински съвет

Датите на изпитите са съобразени с Наредба № 1 от 19.02.2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Log in