Новини

Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Строителният Квалификационен Център ще проведе държавни изпити за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия "Помощник в строителството", специалност "Основни и довършителни работи" по проект "Хоризонти 7" НПДЗ 2022г. както следва:

04.08.2022г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Видин, Западна складова зона 1 и Западна складова зона 2

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Видин

04.08.2022г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Брегово, Зала Общински съвет

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Брегово

04.08.2022г. от 10.30часа изпит по теория в гр. Дунавци, Зала Общински съвет

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Дунавци

04.08.2022г. от 10.30 часа изпит по теория в гр. Кула, НЧ "Просвета 1882"

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Кула

04.08.2022г. от 10.30 часа изпит по теория в гр. Раковица, кметство Раковица

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Раковица

04.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика в гр. Дреновец, кметство Дреновец

18.08.2022г. от 10.30 часа изпит по практика на територията на гр. Дреновец

Датите на изпитите са съобразени с Наредба № 1 от 19.02.2020г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Log in